Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności Art Storehouse zostały uaktualnione 15 maja 2018 r.

Art Storehouse dba o prywatność Użytkownika. W związku z tym w Art Storehouse przyjęto Zasady ochrony prywatności, w których określono sposoby zbierania, używania, ujawniania, przekazywania i przechowywania danych osobowych Użytkownika. Ponadto w produktach, które korzystają z funkcji wymagających od Użytkownika podania jego danych osobowych, Art Storehouse zamieszcza stosowne informacje na temat takich danych i ich prywatności.
Warto zapoznać się z obowiązującymi w Art Storehouse praktykami w zakresie ochrony prywatności i w razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Art Storehouse.

Konstlagret Sverige AB, 556889-0429
Maries väg 44
43254 Varberg
Sverige

Zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich

Dane osobowe to informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości lub kontaktu z daną osobą.

YUżytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, ilekroć pozostaje w kontakcie z Art Storehouse lub podmiotem stowarzyszonym Art Storehouse. Art Storehouse i podmioty stowarzyszone Art Storehouse mogą udostępniać sobie nawzajem te dane osobowe i korzystać z nich zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Mogą również łączyć te dane z innymi danymi na potrzeby dostarczania i ulepszania produktów, usług, treści i reklam Art Storehouse. Podawanie wymaganych przez Art Storehouse danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak Użytkownik ich nie poda, może to w wielu przypadkach uniemożliwić Art Storehouse dostarczenie mu produktów, świadczenie mu usług lub udzielenie mu odpowiedzi na zadane pytania.

Poniżej przedstawiono przykładowe typy danych osobowych, które Art Storehouse może zbierać, oraz potencjalne sposoby korzystania z tych danych.

Dane osobowe zbierane przez Art Storehouse

Korzystanie przez Art Storehouse z danych osobowych Użytkownika

Źródła danych osobowych inne niż Użytkownik

Art Storehouse może otrzymywać dane osobowe Użytkownika od innych osób, jeśli osoby te udostępniają Użytkownikowi swoje treści przy użyciu produktów Apple, wysyłają mu kupony upominkowe i produkty lub zapraszają go do korzystania z usług lub forów Art Storehouse. Art Storehouse może do celów badawczo-projektowych wykorzystywać zbiory danych, w tym zbiory zawierające obrazy, głos i inne dane, które można powiązać z konkretną osobą. Art Storehouse pozyskuje tego rodzaju zbiory danych w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego w jurysdykcji, w której takie zbiory są przechowywane. Korzystając z tego rodzaju zbiorów danych do celów badawczo-projektowych, Art Storehouse nie podejmuje prób identyfikacji osób, których one dotyczą.

Zbieranie danych niebędących danymi osobowymi i korzystanie z nich

Art Storehouse zbiera również dane w formie, która nie umożliwia bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. Art Storehouse może zbierać takie dane, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu. Poniżej przedstawiono przykłady zbierania danych niebędących danymi osobowymi, a także sposoby korzystania z takich danych.

Art Storehouse może zbierać dane takie jak zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, adres URL strony odsyłającej, lokalizacja, a także strefa czasowa, w której produkt Art Storehouse jest używany. Dane te pozwalają Art Storehouse lepiej rozumieć zachowanie klienta i doskonalić produkty, usługi i reklamy Art Storehouse.

Art Storehouse może zbierać dane takie jak zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, adres URL strony odsyłającej, lokalizacja, a także strefa czasowa, w której produkt Art Storehouse jest używany. Dane te pozwalają Art Storehouse lepiej rozumieć zachowanie klienta i doskonalić produkty, usługi i reklamy Art Storehouse.

W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

Pliki cookie i inne technologie

AW witrynach, usługach internetowych, interaktywnych aplikacjach, wiadomościach e-mail i reklamach Art Storehouse mogą być stosowane pliki cookie i inne technologie, takie jak znaczniki pikseli i sygnalizatory www. Technologie te pozwalają Art Storehouse lepiej rozumieć zachowania Użytkowników, wskazują, które części witryny są przez nich odwiedzane, a także ułatwiają wyświetlanie reklam i prowadzenie wyszukiwań oraz mierzą ich efektywność. Dane zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi. W zakresie, w jakim przepisy prawa krajowego uznają adresy protokołu internetowego (IP) lub inne tego typu identyfikatory za dane osobowe, są one jednak również uznawane przez Art Storehouse za dane osobowe. Podobnie w zakresie, w jakim dane niebędące danymi osobowymi są powiązane z danymi osobowymi, na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności Art Storehouse traktuje takie powiązane dane jako dane osobowe.

Reklamy dostarczane przez platformę reklamową Art Storehouse mogą wyświetlać się w aktualnościach Art Storehouse. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać wynikających z jego zainteresowań reklam z platformy reklamowej Art Storehouse, może wybrać opcję Ograniczaj śledzenie reklam, która wyłączy takie reklamy dla danego identyfikatora. Po wybraniu opcji Ograniczaj śledzenie reklam na urządzeniu mobilnym aplikacje zewnętrzne nie mogą korzystać z identyfikatora reklamowego, tj. nieosobowego identyfikatora urządzenia, w celu przesyłania ukierunkowanych reklam. W aplikacjach zewnętrznych mogą wyświetlać się reklamy na podstawie innych informacji.

Art Storehouse i partnerzy Art Storehouse używają plików cookie i innych technologii do zapamiętywania danych osobowych podczas korzystania przez Użytkownika z witryny, usług internetowych i aplikacji Art Storehouse. W takich przypadkach celem Art Storehouse jest ułatwienie korzystania z oferty Art Storehouse i jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Na przykład znajomość imienia Użytkownika pozwala na jego indywidualne powitanie przy kolejnej wizycie w sklepie Art Storehouse Online Store. Dane o kraju i języku – a w przypadku nauczycieli – również o szkole – pomagają Art Storehouse w zoptymalizowaniu procesu zakupów pod kątem indywidualnych potrzeb Użytkownika. Jeśli Art Storehouse wie, że za pośrednictwem komputera lub urządzenia Użytkownika kupiono konkretny produkt lub korzystano z konkretnej usługi, może lepiej dostosować reklamy i wiadomości e-mail do zainteresowań Użytkownika.

Jeśli Użytkownik chce wyłączyć pliki cookie i korzysta z przeglądarki, musi przejść do preferencji, a następnie do panelu prywatności w celu zarządzania preferencjami. Instrukcje dotyczące wyłączania obsługi plików cookie w innych przeglądarkach znajdują się w stosownej dokumentacji. Należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje witryny Art Storehouse nie będą dostępne.

Podobnie jak większość witryn również witryna Art Storehouse automatycznie zbiera określone dane i zapisuje je w plikach dziennika. Dotyczy to m.in. adresów protokołu internetowego (IP), typu i języka przeglądarki, danych dostawcy usług internetowych, aplikacji oraz stron odsyłających i wyjścia, systemu operacyjnego, sygnatury czasowej oraz danych dotyczących przepływu Użytkowników.

Dane te służą Art Storehouse do obserwowania i analizowania trendów, administrowania witryną, poznawania zachowań Użytkowników w witrynie, ulepszania produktów i usług Art Storehouse oraz zbierania danych demograficznych o całej populacji Użytkowników Art Storehouse. Art Storehouse może korzystać z tych danych w celach marketingowo-reklamowych.

W niektórych wiadomościach e-mail od Art Storehouse znajduje się adres URL umożliwiający śledzenie kliknięć, który prowadzi do treści w witrynie Art Storehouse. Gdy klient kliknie taki adres URL, nawiązane zostaje połączenie ze stroną docelową w witrynie Art Storehouse, ale za pośrednictwem odrębnego serwera WWW. Art Storehouse śledzi dane na temat takich kliknięć w celu określenia zainteresowania poszczególnymi tematami i sprawdzenia skuteczności komunikacji z klientami. Użytkownik, który nie chce, aby jego działania były w ten sposób śledzone, nie powinien klikać łączy tekstowych ani graficznych w wiadomościach e-mail.

Znaczniki pikseli umożliwiają Art Storehouse wysyłanie wiadomości e-mail w formacie czytelnym dla klientów oraz informują, czy wiadomość została otwarta. Art Storehouse może korzystać z tych danych w celu ograniczania lub eliminowania wiadomości wysyłanych do klientów.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Art Storehouse może udostępniać niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z Art Storehouse w zakresie dostarczania lub sprzedawania produktów i usług. Art Storehouse udostępnia dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania swoich produktów, usług i reklam. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim do ich celów marketingowych.

Dostawcy usług

Art Storehouse udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym usługi przetwarzania danych, udzielania kredytów, realizacji zamówień klientów, dostawy produktów do klientów, zarządzania danymi klientów i poprawiania ich, obsługi klienta, oceny zainteresowania użytkowników produktami i usługami Art Storehouse oraz przeprowadzania badań konsumenckich i badań satysfakcji klientów. Podmioty te muszą chronić dane osobowe Użytkownika i mogą znajdować się w dowolnej lokalizacji, w której Art Storehouse prowadzi działalność.

Inne podmioty

Art Storehouse może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa, na podstawie pisma sądowego lub w związku z postępowaniem sądowym albo na mocy wezwania ze strony organów administracji publicznej i rządowej kraju zamieszkania Użytkownika lub innego kraju. Art Storehouse może również ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

Ponadto Art Storehouse może ujawnić dane osobowe Użytkownika także wtedy, gdy stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów Art Storehouse lub dla ochrony działalności Art Storehouse lub innych Użytkowników Art Storehouse. Dodatkowo w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży wszelkie dane osobowe zebrane przez Art Storehouse mogą zostać przekazane przez Art Storehouse odpowiedniej osobie trzeciej.

Ochrona danych osobowych

Art Storehouse bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. W ramach świadczonych przez Art Storehouse usług online, m.in. Art Storehouse Online Store, dane osobowe Użytkownika są szyfrowane w czasie ich przesyłania przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS). Do przechowywania takich danych osobowych Art Storehouse stosuje systemy komputerowe z ograniczonym dostępem znajdujące się w fizycznie zabezpieczonych pomieszczeniach.

Dane osobowe oraz treści udostępniane podczas korzystania z niektórych produktów, usług lub aplikacji Art Storehouse lub publikowania wpisów na forum Apple, czacie lub w usłudze sieci społecznościowej są widoczne dla innych Użytkowników, którzy mogą je czytać i rejestrować oraz z nich korzystać. W takich przypadkach to Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za dane osobowe, które decydują się przesłać lub udostępnić. Na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail podane na forum są danymi jawnymi. Podczas korzystania z tych funkcji należy zachować ostrożność.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Art Storehouse nie podejmuje żadnych decyzji przy użyciu algorytmów ani procesów profilowania, które wywierają znaczny wpływ na Użytkownika.

Integralność i przechowywanie danych osobowych

Art Storehouse ułatwia Użytkownikowi zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności jego danych osobowych. Art Storehouse będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w treści niniejszych Zasad ochrony prywatności i w informacjach dotyczących ochrony prywatności odnoszących się do poszczególnych usług. Szacując długość takiego okresu, Art Storehouse dokładnie sprawdza rzeczywistą potrzebę zbierania danych osobowych, a w przypadku ustalenia, że istnieje istotna potrzeba ich zbierania, Art Storehouse przechowuje dane przez najkrótszy okres wymagany do realizacji celu zbierania tych danych, o ile przepisy prawa nie wymagają ich przechowywania przez dłuższy okres.

Dostęp do danych osobowych

Art Storehouse zapewnia Użytkownikowi dostęp do przechowywanych przez Art Storehouse innych danych osobowych oraz ich kopii w dowolnych celach, w tym w celu zlecenia Art Storehouse skorygowania niedokładnych danych lub ich usunięcia, o ile Art Storehouse nie ma obowiązku przechowywać takich danych na mocy prawa lub w zgodnych z prawem celach handlowych. Art Storehouse może odmówić realizacji takich wniosków, o ile są bezzasadne lub składane z nieuzasadnioną częstotliwością, ich realizacja może narazić na szwank prywatność innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub przepisy prawa krajowego nie stawiałyby wymogu udostępnienia rzeczonych danych. Art Storehouse może też odmówić realizacji wybranych aspektów wniosków o usunięcie lub dostęp, jeśli uzna, że zastosowanie się do nich podważyłoby uzasadnione użycie przez Art Storehouse danych na potrzeby zapobiegania oszustwom i zapewniania bezpieczeństwa opisane we wcześniejszej części niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Witryny i usługi osób trzecich

Dane zbierane przez osoby trzecie, w tym dane o lokalizacji lub dane kontaktowe, podlegają zasadom ochrony prywatności tych osób trzecich. Art Storehouse zachęca do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie.

Użytkownicy międzynarodowi

Wszystkie podawane przez Użytkownika dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom na całym świecie, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Dane osobowe związane z usługami Art Storehouse dotyczące osób zamieszkałych na stałe w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w Szwajcarii znajdują się pod kontrolą spółki Art Storehouse.

Zaangażowanie wszystkich pracowników Art Storehouse w ochronę prywatności Użytkownika

Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, Art Storehouse przekazuje wytyczne w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa pracownikom Art Storehouse i bezwzględnie egzekwuje wewnętrzne stosowanie zabezpieczeń dotyczących prywatności danych.

Pytania dotyczące ochrony prywatności

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zasad ochrony prywatności lub przetwarzania danych przez Art Storehouse, a także w celu skontaktowania się z pracownikiem Art Storehouse odpowiedzialnym za kwestie ochrony prywatności danych Użytkowników na terenie Europy (ang. European Data Protection Officer) oraz w przypadku skarg dotyczących potencjalnego naruszenia przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony prywatności należy Art Storehouse. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z zespołem Art Storehouse dla danego kraju lub regionu, korzystając z odpowiedniego numeru telefonu.

W Art Storehouse funkcjonuje specjalny zespół, który klasyfikuje zgłaszane przez Użytkowników pytania dotyczące prywatności i pytania dotyczące danych osobowych otrzymanych w odpowiedzi na prośbę o umożliwienie pobrania lub dostępu do danych, a następnie udziela na nie odpowiedzi lub szuka rozwiązań problemów. W przypadku bardziej złożonych problemów Użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe informacje. Wszyscy Użytkownicy zgłaszający takie problemy lub zapytania otrzymują odpowiedź. Jeśli otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, Użytkownik może złożyć zażalenie do organu nadzoru właściwego dla swojego kraju. Na wniosek Użytkownika Art Storehouse postara się udzielić informacji na temat sposobu złożenia zażalenia, który może mieć zastosowanie dla tej konkretnej sprawy.

Art Storehouse może zmieniać niniejsze Zasady ochrony prywatności. W przypadku każdej istotnej zmiany w witrynie Art Storehouse pojawi się odpowiednie powiadomienie oraz uaktualniona wersja Zasad ochrony prywatności.

Konstlagret Sverige AB, Maries väg 44, 432 54 Varberg, Sweden

0
Twój Koszyk
artstorehouse.pl